Kontakt
ARTVINYL-POL Sp. z o.o.

ul. Długa 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Adresy mailowe:
biuro@artvinyl.eu
wireli@artvinyl.eu
orders@artvinyl.eu

NIP: PL551-247-77-07
Regon: 120329767

tel: +48 (33) 87 09 714,
fax: +48 (33) 87 63 695

English contact:

OFFICE + ACCESSORIES (WIRELI/ INOXA):
Marta Majtyka
e-mail: m.majtyka@artvinyl.eu
tel: +48 662 983 221

Doradztwo techniczne:

BLATY RESTON:
Szymon Dragan
e-mail: s.dragan@artvinyl.eu
tel: +48 608 030 603

MASZYNY CNC:
Stanisław Wądolny
e-mail: wadolny@artvinyl.eu
tel: +48 600 259 981

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Numer KRS: 0000269079
Kapitał Zakładowy: 1 725.000,00 PLN